Dagene i påsken

Påsken strækker sig over en hel uge og begynder med palmesøndag, hvor Jesus drager ind i Jerusalem, og den varer til 2. påskedag, hvor Jesus viser sig for sine venner og disciple, som den opstandne.

Dagene i påsken

Dagene i påskeugen markerer hver især en del af denne historie.

Palmesøndag

Palmesøndag er søndagen inden påske. Det er dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og modtages som en konge af masserne med jubelråb og viftende palmeblade. Deraf navnet "Palmesøndag". Det er også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden fra Betania.

Skærtorsdag

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple og indstifter nadveren, der sammen med dåben udgør den lutherske kristendoms to sakramenter. Indstiftelsen er beskrevet i Matthæusevangeliet 26, men det er ordlyden fra Paulus' første brev til Korintherne kapitel 11, der er bevaret i folkekirkens liturgi:

"... Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!".

Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren. Det er nemlig også den aften, hvor Jesus vasker disciplenes fødder.

Langfredag

Dette er dagen, hvor Jesus bliver forhørt af den romerske statholder Pontius Pilatus, der ender med at overlade dommen til folkemasserne. De dømmer Jesus skyldig, og kræver Barabbas, en hærdet massemorder, frigivet.

Selv vasker Pilatus sine hænder i offentligheden, inden Jesus - pisket og tornekronet - selv må bære korset ad Via Dolorosa - smertens vej - op til Golgata, hovedskalsbjerget, hvor han bliver korsfæstet. Der hænger han med en forbryder på hver side af sig, fortælles det. Den ene spotter ham, mens den anden beder Jesus om at huske ham, når Jesus igen er 'i sit rige'. "Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis", er svaret fra Jesus til ham. I den niende time råber Jesus: " Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?"

Han udånder, og langfredagsmørket sænker sig over jorden.

Påskedag

Påskedag er den store og glædelige opstandelsesdag.

Dette er dagen, hvor kvinderne ser, at stenen er væltet fra graven, og Jesus er væk.

En engel i funklende klæder møder dem og fortæller, at ham, de søger, ikke længere er her, at han er genopstanden og gået forud til Galilæa, stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed tog sit udgangspunkt.

Kvinderne skynder sig væk - fulde af skræk og undren over, hvad der er sket. Og de tør ikke sige det til nogen.

2. påskedag

Glæden fra 1. påskedag får lov at sprede sig over flere dage. Så 2. påskedag henter sit lys fra 1. påskedag.

Påsken er på den måde det store drama, hvor alle følelser - både stor sorg og stor glæde er på spil. Se i Gudstjeneste listen  her på bagsiden af Kirkenyt  hvor og hvornår, der er gudstjenester i de enkelte kirker i påsken.

Glædelig påske og Vel mødt!