Fælles Alle Helgens gudstjeneste

Søndag den 5. November klokken 19.00 er der en fælles allehelgen gudstjeneste i Oure kirke.

Fælles Alle Helgens gudstjeneste

Allehelgensdag falder altid på den første søndag i november. Ifølge traditionen er det den dag, man mindes de kære, man har mistet. Man siger tak til Gud for de mennesker, som har gjort ens liv rigere og man beder om trøst og hjælp i sorgen.

Gudstjenesten er derfor også tilrettelagt så der gennem bønner og salmer skabes tid og rum til eftertanke og der bliver mulighed  for at tænde et lys i kirken.

Jeg vil læse navnene på de døde siden sidste Alle Helgen søndag.

I forbindelse med gudstjenesten vil der være ekstra musik.

Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe i våbenhuset.

Alle skal være meget velkomne.