Fælles Alle Helgens gudstjeneste

Søndag den 3. November klokken 19.00 er der en fælles allehelgen gudstjeneste i Oure kirke.

Fælles Alle Helgens gudstjeneste

Allehelgensdag falder altid på den første søndag i november og er den dag vi mindes vore kære, som ikke længere er hos os. Det vil være en gudstjeneste, der tager afsæt i både sorgen over tabet, men også glæden over det fællesskab der var, og håbet for i morgen og det liv der ligger foran os, og venter på hver enkelt af os. Gudstjenesten er derfor også tilrettelagt så der gennem bønner og salmer skabes tid og rum til eftertanke og der bliver mulighed  for at tænde et lys i kirken.

Navnene bliver læst op på de mennesker, som er bisatte eller begravede fra de 3 sogne samt fra kapellet i Svendborg  siden sidste Alle Helgen søndag.  I forbindelse med gudstjenesten vil der være ekstra musik. Udover kirkens organist Christian Søgaard vil violinist Mette Smidl også medvirke. Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe i våbenhuset - men man er også  velkommen til at tage kaffen m.m. med ind i kirkerummet, så man der kan nyde rummet - og synet af de mange lys.

Alle skal være meget velkomne.