Fælles Allehelgensgudstjeneste

Søndag den 7. november kl. 19:00 er der fælles Allehelgensgudstjeneste i Oure kirke.

Fælles Allehelgensgudstjeneste

Den første søndag i november er Allehelgensdag. Det er ifølge traditionen den dag vi mindes dem, som vi har mistet. Vi siger tak til Gud for de mennesker, der har gjort vores liv rigere, og vi beder om trøst og hjælp i sorgen.

Gudstjenesten er derfor lidt anderledes end normalt. Præsten vil læse navnene op på dem, der er døde i OVL siden sidste Allehelgen. Gennem bønner, salmer, musik og stilhed skabes tid og rum til eftertanke, og der bliver mulighed for at tænde et lys for dem man tænker på.

Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe i våbenhuset.