Genforeningen v. Jens Andresen

I februar - onsdag den 19. kl. 15.00-17.00 vil Jens Andresen, der er formand for grænseforeningen, komme og fortælle om genforeningen i 1920.

Genforeningen  v. Jens Andresen
Netop i år 2020 er det jo 100 året for genforeningen og dermed også en anledning til at se tilbage og se nærmere på hvad der egentlig var på spil. 
 
Selv skriver Jens Andresen om sit foredrag:
I mit foredrag vil jeg ved hjælp af fortællingen om min egen familie berøre spørgsmålene:
  •  Hvem var de mennesker i 1920, der deltog i folkeafstemningen?
  • Hvad var bevæggrunden til at stemme dansk eller tysk ?
  • Hvordan startede det danske mindretal  i Sydslesvig, og hvem stod bag det?
  • Hvordan var det at være dansk i Sydslesvig under nazismen og 2. verdenskrig?
  • Min egen opvækst syd for grænsen i 50-erne.
  • Hvem er mindretallets medlemmer i dag?
  • Hvordan fungerer landegrænsen i dag?
Kom og bliv klogere på vores egen historie. Alle er velkomne!