Helligånden holder åbent hus…

Velkommen til 2. pinsedagsgudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed mandag den 1. juni kl. 11.00, i fællesskab med nabokirkerne Oure – Vejstrup – Lundeborg, Gudme – Gudbjerg – Brudager og Hesselager.

Helligånden holder åbent hus…

Er vejret til sommerkjoler og stråhat holder vi Gudstjenesten i Lunden (ved valgmenigheden) under åben himmel med Anders Carlsson som prædikant og med deltagelse af personalet fra alle kirkerne. I tilfælde af regn og/eller for megen blæst er vi i kirken.

Gudstjenesten er for hele familien og efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde sin medbragte frokost i det grønne, eller indendørs – og menighedsrådene er værter for fælles kaffe/te og kagebord.

Nærmere information vil ligge på kirkernes hjemmesider i løbet af foråret.

På menighedsrådets vegne Lone Arntzen.