Jul og nytår med Covid 19

I denne corona-tid skal vi alle sammen passe på hinanden.

Jul og nytår med Covid 19

Alle kirkesamfund i Danmark er pålagt at følge statens retningslinjer for håndtering af Covid 19. Det betyder, at Oure-Vejstrup-Lundeborg kirker ikke har nær så mange siddepladser i kirkerne, som vi havde inden pandemien.

Men der er mulighed for, at flere kan gå i kirke, hvis man ikke synger til gudstjenesten.

Derfor har vi valgt at afholde nogle gudstjenester i julemåneden som koncertgudstjenester. Det betyder, at det kun er kirkens sangere, der synger, men at vi til gengæld gør meget mere ud af musikken.

De gudstjenester, der bliver afholdt som koncertgudstjenester er:

  • familiegudstjenesten den 29. november
  • gudstjenesterne juleaften samt
  • gudstjenesten nytårsaftensdag

Gudstjenesterne juledag, anden juledag og julesøndag den 28. december vil derimod blive med salmesang.