Om Seniorrådets arbejde i Svendborg kommune

Sogneeftermiddag, Onsdag d. 15. november kl. 15

Om Seniorrådets arbejde i Svendborg kommune

Karen Strandhave har siden januar 2022 været formand for Svendborg Seniorråd, som er det tidligere Ældrerådet. Navneændringen skyldes, at rådet gerne vil signalere, at det er et folkevalgt råd, der varetager interesserne for alle over 60 år. Rådet vil derudover gerne matche det politiske udvalg, som hedder senior-, social- og sundhedsudvalget. Slutteligt vil de også gerne tydeliggøre forskellen mellem Ældresagen og Seniorrådet. For mens Ældresagen er en forening, er Seniorrådet et folkevalgt og lovpligtigt rådgivende råd.

Karen Strandhave er derudover formand for Ollerup Sogns Menighedsråd. Hun er tidligere medlem af Kirkeby Menighedsråd og har været engageret i kommunalpolitik for Socialdemokratiet i Gml. Egebjerg kommune og i Svendborg Kommune. Hun er derudover tidligere socialrådgiver med uddannelse fra Den Sociale Højskole i Esbjerg.

Karen vil fortælle om seniorrådets arbejde, mulighed for indflydelse og engagementer. Seniorrådet har bl.a. i år meldt et ønske ud om, at de ønsker et plejehjemsråd i Svendborg Kommune. Plejehjemsrådets opgave vil blandt andet være at have fokus på kvalitet og trivsel på plejehjemmet – og ikke mindst at skulle samarbejde med ledelse, beboere og pårørende om beboernes mulighed for selvbestemmelse, værdier, kultur og hverdagsaktiviteter.

Om sogneeftermiddagene
Der vil – som altid – være kaffe og kage. Og alle er naturligvis velkomne.
Sogneeftermiddagene holdes som altid i konfirmandstuen ved 
Oure Præstegård på Albjergvej 30. 
Vel mødt til eftermiddage med sang og samtaler.