Sangeftermiddag med 100 salmer

Onsdag 19. april kl. 15:00 i Sognehuset, Albjergvej 30 i Oure

Sangeftermiddag med  100 salmer

Menighedsrådet har indkøbt 30 eksemplarer af tillægget til salmebogen ”100 salmer”, der samler de 100 bedste nye salmer fra de sidste årtier.

Af de 791 salmer, der i 2003 kom med i den nye salmebog, er omkring 100 salmer af nyere dato (dvs. under 100 år gamle). Men både før – og ikke mindst efter – salmebogen udkom, er salmedigtningen i Danmark blomstret voldsomt op.

De nye salmer er meget brugte og værdsatte. I et nutidigt og tilgængeligt sprog letter de adgangen til sang og musik i kirken for dem, der ikke er velbevandrede i kirkens og salmedigtningens tradition, herunder børn og unge.

Kom og være med, når vi sammen lærer nogle af de nye salmer at kende til en hyggelig sangeftermiddag.