VELKOMMEN tilbage i kirkerne!

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen i kirkerne igen for gudstjenester og andre aktiviteter. At se hinanden ind i øjnene og mærke det personlige nærvær. Det kan intet erstatte.

VELKOMMEN tilbage i kirkerne!

Kirkerne er  blevet opmålt: I Oure kirke er der plads til 75 personer/ I Vejstrup er der plads til 34 personer og i Lundeborg er der plads til 30 personer, når man beregner 4 km2 pr. person – og man kan sidde med to meters afstand, som er kravet, når man synger.

Familiemedlemmer kan dog sidde tættere.

Dette antal gælder for gudstjenester og kirkelige handlinger, så kom endelig i kirke, der er plads til jer!

Altergangen gennemføres ved at præsten benytter gummihandsker under uddelingen, mens menigheden går op til alteret.

Endvidere kan det meddeles at der forefindes håndsprit i våbenhuset.

Ved behov for yderligere oplysninger :Kontakt da gerne sognepræst Jane Fromberg, 62281186.

Med venlig hilsen
Jane Fromberg