Kirkebil

Der kan bestilles kirketaxa til alle gudstjenester og arrangementer ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker og i Oure præstegård ved henvendelse til Frank A. Busser, tlf. 62263000 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten eller arrangementet.