Vielse

For at blive viet i Folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Før vielsen skal brudeparret på borger.dk udfylde en

ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest

eller henvende sig hos bopælskommunen. Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Før vielsen aftales tid til en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer, pynt etc.

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, skal I digitalt udfylde blanketten Navneændring på bryllups­dagen, på borger.dk senest 15 dage før vielsen. Blanketten kan også udfyldes og afleveres i jeres bopælssogn senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.

Nyttige links

Dendanskesalmebogonline.dk - hør salmer online

Borger.dk - anmeld fødsel, dåb mv.

For at blive viet i Oure, Vejstrup eller Lundeborg kirke skal en af jer bo i sognet eller have tilknytning til sognet

Du finder flere oplysninger om vielse på Kirkeministeriets borgerportal

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Må man fotografere og filme under vielsen? Der må ikke filmes/fotograferes under vielsen, men gerne under præludiet og postludiet.

Pyntning af kirken: Kirken sørger for alterbuketter og evt. lys i kirkebænkene. Ønskes yderligere pyntning påhviler det brudeparret/familien at sørge for dette.