Vejstrup kirke og dens historie

Vejstrup kirkes ældste del, der stammer fra den romanske stilperiode, er den østlige del af skibet. Muren her er bygget af marksten, men har tilhugne hjørnekvadre.

I Middelalderen er det romanske kor nedrevet og et nyt opført i hele skibets bredde. Også denne nybygning er opført i kampesten. Korgavlen er udsmykket med sengotiske blændinger og trappekamme.
I gotisk tid er skibet også forlænget mod vest. Også her er anvendt marksten, dog suppleret med tegl.
I 1589 var Vejstrup kirke endnu kullet, men kort efter opførtes et lille
slankt tårn — bygget på piller — i kirkens vestlige ende.
Kirkens loft er bjælkeloft, men i koret er der en hvælving.
Våbenhuset på kirkens sydside er opført i 1939.
Vejstrup Kirke tilhørte godset Tiselholt indtil 1931, hvorefter kirken blev selvejende.
 
Læg mærke til:
 • De tre indvielseskors der er malet på kirkevæggen.
 • Alterbordet stammer fra 1600-1620.
 • Alteropstillingen er skabt af Hans Rasmussen i 1942, og her er anvendt kirkens sengotiske triumfkrucifiks og Maria- og johannesfigurer.
 • Det tidligere alterbillede, der er malet af C. A. Zehngraff i 1850, hænger nu på kirkens væg.
 • Døbefonten er en romansk granitfont med rænker under mundingen og løverelieffer på forstykket. • Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra Ca. 1575.
 • Prædikestolen er fra 1579 og er udsmykket med adelsvåben.
 • Orglet er bygget I 1990 af Bruhn og søn og har 10 stemmer.
 • Vejstrup kirke har to klokker. Den største er fra 1556 og den lille fra
 • 1796.
 • I koret står en gravsten fra 1755 over Niels Brinch til Tiselholt.
 • Kirkeskibet er en model af en 3-mastet barkentine med navnet »Saga«. Skibsreder A.E.Sørensen, Svendborg, skænkede et beløb til udsmykning af kirken, og menighedsrådet valgte at anvende en del af beløbet til et kirkeskib. Kirkeskibet er en model af A.E.Sørensens første skib. Modellen er bygget af Ove Andersen, Slagelse, og blev ophængt i kirken 1982.
 
I mange af vore gamle danske kirker kan man på kirkerummets vægge se nogle malede cirkelrunde figurer med et fire-armet kors i midten. Korsets arme er lige lange og har krumme linier.
I Vejstrup Kirke ses tre af disse figurer, der tilsyneladende er anbragt tilfældigt på kirkevæggene.
Disse malede dekorationer betegnes som indvielseskors og stammer fra den dag, da biskoppen — eller en anden gejstlig — indviede den nybyggede kirke til at være et Guds hus.
Som et led i denne ceremoni svingede han med sin lille kost med vievand, og hvor noget af vievandet ramte væggene, blev disse figurer — indvielseskors — malet på væggens pudslag.
Vievandet spillede en central rolle i datidens kirkelige ceromoniel, og gør det stadigvæk i den katolske kirke. Vie vandet symboliserer dåbs vandet og dermed renselse.