Konfirmand tilmelding 2022/2023 for Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker

Kære kommende konfirmander og forældre!

Kære konfirmander og forældre

Hermed tilmeldingsblanket og information om konfirmationsundervisningen i Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker. Ligeledes er der en blanket til dem, som har tilmeldt digitalt, da vi ad den vej ikke får information om offentliggørelse.

Er der spørgsmål, træffes jeg på kontoret i Tved mandage fra kl. 10-13, tlf. 2127 2568.

Venlig hilsen Tove Pedersen, kordegn

Er man bosiddende i Oure, Vejstrup eller Lundeborg skal man konfirmeres i én af de tre kirker og "gå til præst" i Oure ved Karen Felter Vaucanson.

I kan vælge at tilmelde jer digitalt eller I kan printe en blanket ud.

Generel information

Konfirmandundervisningen foregår om tirsdagen i konfirmandlokalet, Albjergvej 30, Oure

  • Fra den 27. september– 11. oktober kl. 15.00-16.30
  • Fra 25. oktober – 13. december kl. 8.00-9.30
  • Fra 20. januar – 28. marts kl. 8.00-9.30 dog undtagen uge 7 – vinterferie

Efter morgenundervisningen er der bustransport til skolerne. Ud over undervisningen skal konfirmanderne deltage i en gudstjeneste 10 gange i undervisningsforløbet.

Konfirmationerne i 2023

  • Oure Kirke den 5. maj kl. 10.00
  • Lundeborg Kirke den 6. maj kl. 10.00
  • Vejstrup Kirke den 7. maj kl. 10.00

På OVL- kirkes hjemmesider er der flere oplysninger om indholdet i konfirmationsforberedelsen. Et ofte stillet spørgsmål: ”Hvor mange gæster kan vi have med i kirke til konfirmationen?” Det afhænger af antallet af konfirmander i den enkelte kirke, så det kan vi først svare på, når vi ser, hvor mange der ønsker at blive konfirmeret i hver kirke.

Bemærk, at den 5 og den 7. maj er helligdage, hvor der er offentlig adgang til gudstjenesten.

Venlig hilsen Karen Felter Vaucanson