Konfirmand tilmelding 2023/2024 for Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker

Konfirmationer 2024

I 2024 er der konfirmationerne i pastoratet på følgende datoer: 

Oure Kirke, lørdag den 27. april, kl. 10 

Lundeborg Kirke, lørdag den 27. april, kl. 12 

Vejstrup Kirke, søndag den 28. april, kl. 10 

 

Indskrivningen af konfirmander og informationer om forløbet foregår i forlængelse af følgende gudstjenester. Der vil konfirmanderne og forældre have mulighed for at hilse på præsten, som kort vil introducere konfirmandundervisningen. 

Har man ikke mulighed for at deltage i gudstjenesten i den kirke, man ønsker at blive konfirmeret i, kan man deltage i en af de to andre. 

Vejstrup, søndag den 18. juni, kl. 9 

Oure, søndag den 18. juni, kl. 10.30 

Lundeborg, søndag den 25. juni, kl. 10.30 

 

Konfirmandundervisningen foregår om tirsdagen i konfirmandlokalet, Albjergvej 30, Oure 

    Fra den 26. september– 10. oktober kl. 15.00-16.30 
    Fra 24. oktober – 19. december kl. 8.00-9.30 
    Fra 9. januar – 19. marts kl. 8.00-9.30 dog undtagen uge 7 – vinterferie