Konfirmand / minikonfirmand-gudstjeneste

Palmesøndag, den 2. april. kl. 10:00 i Oure kirke

Konfirmand / minikonfirmand-gudstjeneste

Konfirmandundervisningen er godt i gang, og hen over foråret bliver konfirmanderne og jeg sammen klogere på temaerne kirke og fællesskab. Vi taler bl.a. om dåb, ånd, håb samt hvem og hvad kirken er. For at tydeliggøre, at kirken er bygget af levende stene, og at vi alle har indflydelse på hvordan vi laver kirke, har jeg bedt konfirmanderne hjælpe mig med at arrangere en konfirmandgudstjeneste.

Der var frit slag på alle hylder, og konfirmanderne valgte at de gerne vil lave en børnegudstjeneste.

Derfor holder vi børnegudstjeneste søndag den 2. april kl. 10:00 i Oure kirke. Konfirmanderne tager aktivt del i hele gudstjenesten, som vil blive både underholdende og spændende for både børn og voksne. Minikonfirmanderne bliver inviteret med, så det bliver også afslutningen på deres minikonfirmandforløb.