Menighedsrådsmøde 11. november 2014

  • Dagsorden for møde den 11. november 2014