Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen er et tilbud til alle børn i 3. klasse. Man kan deltage selvom man ikke er døbt.

Minikonfirmander

Ønsket er at gøre børnene fortrolige med kirken og dens rum samt høre nogle af de bibelske fortællinger. Vi leger, maler, synger sange og salmer.

Undervisningen strækker sig over 10 gange x 1,5 time. Vi begynder hver gang med en lille forsikring - brød samt frugt eller grønt.

Vi afslutter minikonfirmandundervisningen med en familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne medvirker.