Skole for kirke og teologi

Undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede

Skole for kirke og teologi

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti.  Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede. Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne.

Således betragtes undervisningen også som en del af Oure, Vejstrup og Lundeborgs kirkers undervisningstilbud.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og gennem undervisningen belyses sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv.

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der er egenbetaling for deltagerne, ligesom der er udgifter til bøger og andre materialer.

Se mere på www.skoleforkirkeogteologi.dk