Skole for kirke og teologi

Skole for kirke og teologi har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til interesserede fra Sydfyn og øerne.

Skole for kirke og teologi

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

Undervisningen foregår på to niveauer. Det 1-årige grundkursus er en generel indføring i de kristne grundbegreber. Det 5-årige kursus er tænkt som en helhed.

Herudover tilbydes en række temadage bestående af foredrag, debat og evt. studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

Læs mere om Skole for kirke og teologi

Sæsonen 2023 - 2024

Find programmet her:

https://www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi/undervisningstilbud/