Skole for kirke og teologi

Skole for kirke og teologi har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til interesserede fra Sydfyn og øerne.

Skole for kirke og teologi

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

Undervisningen foregår på to niveauer. Det 1-årige grundkursus er en generel indføring i de kristne grundbegreber. Det 5-årige kursus er tænkt som en helhed.

Herudover tilbydes en række temadage bestående af foredrag, debat og evt. studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

Læs mere om Skole for kirke og teologi

Sæsonen 2022 - 2023

Temadage

Som sædvanlig byder kirkeskolen på en lang række emner, der berører os alle. Der er fem temadage, som hver på deres måde belyser, hvordan det er at være kristen i dag.  Pilgrimsvandringer er et godt supplement til kirkens andre måder at være sammen på. Kristne begreber som skyld og skam skal redefineres, så moderne mennesker kan se deres eget liv i troens sammenhæng.

Nyere poeter som Bob Dylan giver kristendommen et nyt sprog. Og så skal vi ikke glemme, at kristne stadig bliver forfulgt. De forfulgte kristne er altid vore brødre og søstre, så det er også vores ansvar.

Der er desuden tre studiekredse, som hver over tre mødegange ser nærmere på et emne. I denne sæson kan man dykke ned i den ortodokse kirke og lære dens skønhed at kende. Man kan dykke ned i vores egen kirke og forstå kirkens

liturgi bedre end før, og man kan se, hvordan to baroksalmedigtere kan være meget forskellige, selvom de lever i den samme tid – og hvordan deres salmer stadig kan tale sandt også om vores liv.

Kort sagt:  der er meget at blive klogere på og meget at diskutere, og det bliver aldrig kedeligt!

Læs Skole for kirke og teologis program her